Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια από τις πιο κοινές ορθοπεδικές επεμβάσεις, κατά την οποία οι φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες αντικαθίστανται με προθέσεις, για την αποκατάσταση της λειτουργίας της άρθρωσης. Με την εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, έχει αναδειχθεί η κατασκευή προθέσεων οι οποίες είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ασθενούς (Patient Specific Instrumentation – PSI). Σκοπός αυτής της εξέλιξης είναι να απλοποιηθεί και να γίνει η χειρουργική επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος πιο αποτελεσματική, ακριβής και αποδοτική. Τα πλεονεκτήματα της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος PSI είναι πολυάριθμα, καθώς ωφελούν σε σημαντικό βαθμό τον ασθενή.

Το βασικότερο από τα πλεονεκτήματα της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος PSI είναι η κατασκευή με απόλυτη ακρίβεια των εργαλείων για την τοποθέτηση των προθεμάτων που αντικαθιστούν τις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες του γόνατος. Παράλληλα, τα μεγέθη και ο τύπος των προθεμάτων που θα εφαρμοστούν στον κάθε ασθενή επιλέγονται με βάση μια μεγάλη γκάμα μεγεθών και παραλλαγών που διαθέτουν οι εταιρείες οπότε εξασφαλίζεται η ιδανική εφαρμογή στον κάθε ασθενή. Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση της πρόθεσης κατά την αρθροπλαστική πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια, προσαρμοσμένη στα ανατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς.

Αυτό παρέχει την απόλυτη εναρμόνιση των υλικών στη συγκεκριμένη ανατομία κάθε ατόμου που χρειάζεται αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος. Αφού πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες μετρήσεις, στη συνέχεια αποστέλλονται σε ειδικό κέντρο με εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, όπου με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής και σε συνεργασία με τον Ορθοπαιδικό χειρουργό δημιουργούνται τα εργαλεία για την τοποθέτηση του προθέματος. Τα εμφυτεύματα αποστέλλονται έπειτα στο χειρουργό μαζί με ειδικά εργαλεία που χρησιμεύουν ως οδηγοί τα οποία εξασφαλίζουν ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση.

Η ακρίβεια στις μετρήσεις του άξονα του γόνατος μέσα από την αξονική ή μαγνητική τομογραφία και η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης άρθρωσης κάθε ατόμου, καθώς και η διαφοροποίηση του γόνατος ανάλογα με το φύλο βοηθούν στην επιλογή του ιδανικού εμφυτεύματος. Οι διεξοδικές μετρήσεις που πραγματοποιούνται για την επιλογή του κατάλληλου προθέματος δίνουν τη δυνατότητα να επιλεγεί με ακρίβεια τόσο το μέγεθος, όσο και η σωστή ευθυγράμμιση και τοποθέτηση αυτού. Η τοποθέτηση μιας πλήρως εξατομικευμένης πρόθεσης κατά συνέπεια συμβάλλει ώστε να διαρκέσει περισσότερο η επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Στα πλεονεκτήματα της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος PSI συγκαταλέγεται η διενέργεια μικρότερου μεγέθους τομών αλλά και μειωμένη απώλεια αίματος, γεγονός που ελαχιστοποιεί την ανάγκη για μετεγχειρητική μετάγγιση. Παράλληλα, παρουσιάζεται ελάττωση του τραυματισμού ιστών κατά τη διάρκεια της επέμβασης λόγω των ειδικών εργαλείων που παρέχονται με την πρόθεση. Ο χρόνος διεξαγωγής του χειρουργείου ελαττώνεται αισθητά, καθώς τα ειδικά κατασκευασμένα εργαλεία και η προσεκτικά επιλεγμένη πρόθεση διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία της τοποθέτησης.

Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος PSI παρέχει σημαντική διευκόλυνση ως προς τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς, καθώς παρατηρείται λιγότερος πόνος μετά το χειρουργείο, ενώ η διάρκεια νοσηλείας είναι σαφώς μειωμένη. Η εφαρμογή των πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του ασθενούς προθέσεων στο γόνατο προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα, ταχύτερη ανάρρωση και ταχύτερη επιστροφή στις επαγγελματικές και καθημερινές υποχρεώσεις. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός στην Αθήνα Δρ. Γεώργιος Ποθητάκης χρησιμοποιεί με επιτυχία την τεχνική της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος PSI για τη μέγιστη διευκόλυνση του ασθενούς.