Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος PSI

Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος PSI αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη επέμβαση που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τις φθαρμένες και κατεστραμμένες επιφάνειες του γόνατος. Αντικαθιστώντας αυτές τις επιφάνειες με ένα εμφύτευμα ή «πρόθεση» ο ασθενής ανακουφίζεται από το αίσθημα του πόνου, αυξάνει το εύρος κίνησης της άρθρωσής του και επιστρέφει, κατ’αυτόν τον τρόπο, στις καθημερινές του δραστηριότητες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος ενδείκνυται σε περιπτώσεις αρθρίτιδας που έχει προκαλέσει σημαντικής έκτασης φθορά στις αρθρικές επιφάνειες, όπως η οστεοαρθρίτιδα, σε συνδυασμό με έντονο πόνο και περιορισμένη λειτουργικότητα της άρθρωσης.

Η χειρουργική τεχνική της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό, και πλέον μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας στο χειρουργικό χώρο, έχει προταθεί η εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος PSI (Patient Specific Instrumentation), η οποία παρέχει σημαντική διευκόλυνση τόσο στον ασθενή, όσο και στο χειρουργό.Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο συγκριτικά με την κλασική τεχνική της αρθροπλαστικής γόνατος είναι ότι η πρόθεση που τοποθετείται στις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες κατασκευάζεται πλήρως προσασμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς.

Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία διεξαγωγής του χειρουργείου, καθώς προσφέρεται εξαιρετική ακρίβεια κατά την εμφύτευση της πρόθεσης μέσω ειδικών εργαλείων που λειτουργούν ως οδηγοί. Τα υλικά της πρόθεσης κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τα ειδικά ανατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς που χρειάζεται να υποβληθεί σε επέμβαση αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος.

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος PSI

Για να διεξαχθεί με άρτιο τρόπο η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος PSI, είναι σημαντική η πραγματοποίηση ενός προεγχειρητικού ελέγχου με τη διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας σε τρία σημεία, το ισχίο, το γόνατο και την ποδοκνημική άρθρωση. Τα στοιχεία των εξετάσεων αυτών έπειτα αποστέλλονται σε ειδικά κέντρα στο εξωτερικό, τα οποία αναλαμβάνουν την κατασκευή του εμφυτεύματος. Κατά τη διαδικασία κατασκευής της πρόθεσης και των ειδικών οδηγών που συνοδεύουν το εμφύτευμα, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ελαφρές παραμορφώσεις ή οστεόφυτα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πλήρως εξατομικευμένο στα ανατομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της ανατομίας του γόνατος του ασθενούς, προτείνεται το κατάλληλο χειρουργικό πλάνο, το οποίο λαμβάνει ο χειρουργός ηλεκτρονικά μέσω e-mail. Αφού ο χειρουργός επεξεργαστεί το πλάνο και πραγματοποιήσει τις κατάλληλες τροποποιήσεις, αυτό οριστικοποιείται και λαμβάνει την τελική του μορφή. Ένα σωστό χειρουργικό σχέδιο είναι υποχρεωτικό για ένα σωστά τοποθετημένο χειρουργικό εμφύτευμα. Έτσι, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για την άρτια τοποθέτηση του εμφυτεύματος, ανακατασκευάζοντας το γόνατο με σημαντικό ποσοστό ακρίβειας, καθώς η μορφή του εμφυτεύματος είναι κατασκευασμένη για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η διάρκεια της αρθροπλαστικής για περισσότερα χρόνια, ενώ πραγματοποιούνται μικρότερες χειρουργικές τομές και απώλεια αίματος, ενώ ελαττώνεται αισθητά ο μετεγχειρητικός πόνος. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός στην Αθήνα Δρ. Γεώργιος Ποθητάκης εφαρμόζει την Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος PSI για άριστη αποκατάσταση.