Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη επέμβαση που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τις φθαρμένες και κατεστραμμένες επιφάνειες του γόνατος. Αντικαθιστώντας αυτές τις επιφάνειες με ένα εμφύτευμα ή «πρόθεση» ο ασθενής ανακουφίζεται από το αίσθημα του πόνου, αυξάνει το εύρος κίνησης της άρθρωσής του και επιστρέφει, κατ’αυτόν τον τρόπο, στις καθημερινές του δραστηριότητες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η ελάχιστα επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος διαφέρει στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί μια τομή η οποία είναι πολύ μικρότερη της κλασικής,δεν τραυματίζει τους μύες και ιδιαίτερα τον τένοντα του τετρακεφάλου,ο χρόνος νοσηλείας είναι μικρότερος και ελαχιστοποιείται ο μετεγχειρητικός πόνος. Η παραμονή στο νοσοκομείο-νοσηλεία μετά από την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο περιορίζεται στις2-3 ημέρες,ο ασθενής κινητοποιείται ευχερώς,χωρίς τη χρήση εξωτερικής βοήθειας και ακολουθεί συγκεκριμένες ασκήσεις για να αυξήσει το εύρος της κίνησης και να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης.

Η Ελάχιστα Επεμβατική Ολική αρθροπλαστική Γόνατος (M.I.S.) αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη νέα τεχνική η οποία απαιτεί περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα μακροχρόνια αποτελέσματα λειτουργικότητας.

Τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου περιλαμβάνουν μικρότερες αποκολλήσεις και λιγότερους διεγχειρητικούς τραυματισμούς των μαλακών ιστών, οδηγώντας έτσι σε μια πιο γρήγορη και πιο ανώδυνη αποκατάσταση