Η ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου αποτελεί την πιο συχνή αιτία πόνου και δυσκαμψίας του ώμου . Μπορεί να είναι οξεία – τραυματική, με αιφνίδια έναρξη πόνου και δυσλειτουργίας του άκρου μετά από πιθανό τραυματικό επεισόδιο ή χρόνια, εκφυλιστικού τύπου ρήξη. Ο πόνος είναι έντονος κυρίως τη νύχτα, σημειώνεται απώλεια της φυσιολογικής δύναμης του ώμου και αισθητή μείωση του εύρους των κινήσεων του επηρεάζοντας σημαντικά την λειτουργικότητα του ατόμου.

Η λεπτομερής λήψη του ιστορικού του ασθενούς, καθώς και η ενδελεχής κλινική εξέταση από ορθοπαιδικό χειρουργό εξειδικευμένο στις παθήσεις του ώμου, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ικανή να θέσει την διάγνωση της Ρήξης του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου.

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης μπορεί να γίνει με μαγνητική τομογραφία ή υπέρηχο, αλλά και οι απλές ακτινογραφίες είναι συχνά απαραίτητες.

Πώς αντιμετωπίζεται η Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου;

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, αλλά και το επίπεδο της δραστηριότητας που επιθυμεί να έχει. Επιπλέον εξαρτάται από το είδος, καθώς και την χρονιότητα της ρήξης.

Η συντρηπτική πλειοψηφία των παθήσεων του Τενοντίου Πετάλου αντιμετωπίζονται πλέον αρθροσκοπικά από εξειδικευμένους ορθοπαιδικους.

Στόχος της αρθροσκόπησης είναι η πλήρης επισκόπηση της άρθρωσης του ώμου και στον ίδιο χρόνο η επιδιόρθωση με ισχυρή συρραφή των τενόντων που έχουν υποστεί ρήξη, αλλά και η διαμόρφωση του ακρωμίου όταν χρειάζεται (ακρωμιοπλαστική).

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά με τους ασθενείς να αισθάνονται απόλυτα ικανοποιημένοι στην πλειοψηφία τους και να επιστρέφουν στην δραστηριότητα που επιθυμούν.