Ο ώμος είναι η άρθρωση με το μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο σώμα μας αλλά και η άρθρωση που εξαρθρώνεται συχνότερα. Η εξάρθρωση ώμου συμβαίνει συνήθως μετά από τραυματισμό και απαιτεί την άσκηση σημαντικής βίας. Η μεγάλη πλειονότητα των εξαρθρημάτων του ώμου είναι πρόσθια.

Στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα πέρα από τον πόνο και το οίδημα θα προκαλέσει αστάθεια στον ώμο και δυσκαμψία της άρθρωσης.

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση αστάθειας ώμου θεωρείται μονόδρομος στις περισσότερες περπτώσεις τραυματισμού, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές και υποτροπές της κάκωσης.

Χειρουργική αντιμετώπιση


Η αρθροσκόπηση ώμου για την αποκατάσταση της αστάθειας είναι τεχνικά απαιτητική επέμβαση, έχει ελάχιστες πιθανότητες επιπλοκών, ιδιαίτερα χαμηλή νοσηρότητα, δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη.

Στην περίπτωση που ένας ασθενής έχει βιώσει πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου είναι λογικό να υποβληθεί σε αρθροσκοπική αποκατάσταση καθώς η αρθροσκοπική αποκατάσταση συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά μετεγχειρητικής δυσκαμψίας του ώμου, μικρότερη τομή, μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος και χειρουργικός χρόνος, μειωμένη απώλεια αίματος και της διατήρησης της έξω στροφής που σχετίζεται με την κατάσταση του υποπλατίου.

Ο ασθενής συνήθως επιστρέφει σπίτι του την ίδια ή την επόμενη μέρα. Επίσης, πολύ σύντομα μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Φυσικά μετά από αρθροσκοπηση ωμου χρειάζεται μια περίοδος φυσιοθεραπείας. Ο ασθενής ξεκινά κινησιοθεραπεία για να αποκτήσει το φυσιολογικό εύρος κίνησης.

Κατόπιν συνεχίζει με ενδυνάμωση των μυών της ωμικής ζώνης.