Τα κατάγματα ισχίου είναι από τα πιο συνηθισμένα λόγω πιθανής πτώσης από
ύψος ή ατυχήματος, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν και κάποιοι προδιαθεσικοί
παράγοντες για την εμφάνισή τους.

Κλινικά, ο ασθενής με κάταγμα στο ισχίο
παρουσιάζει έντονο πόνο στην περιοχή, αδυνατεί να φορτίσει το σκέλος που
πάσχει, το οποίο πολλές φορές έχει χαρακτηριστική εικόνα (βράχυνση, έξω
στροφή) που καθιστά τη διάγνωση εύκολη.

Απεικονιστικά, η διάγνωση γίνεται με τις απλές ακτινογραφίες και σε μερικές
περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμη και η αξονική τομογραφία.
Η αντιμετώπισή τους γίνεται κατά κανόνα χειρουργικά, με σύγχρονες
τεχνικές, ελάχιστης επεμβατικότητας ,όπως είναι τα ενδομυελικά συστήματα –
Gamma nails (αυξημένη σταθερότητα), η ημιολική και η ολική αρθροπλαστική
ισχίου .
Στόχος όλων αυτών των χειρουργικών μεθόδων είναι η άμεση αποκατάσταση κι
η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς με τη λιγότερη απώλεια αίματος.