ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ

Τα κατάγματα της πηχεοκαρπικής άρθρωσης είναι από τα συχνότερα κατάγματα. Συμβαίνει κυρίως σε τροχαία ατυχήματα ή σε αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχει έντονος πόνος στην αρχή, δυσκαμψία στην άρθρωση και περιορισμός στην κίνηση.

Η διάγνωση γίνεται και με απλή ακτινογραφία, αλλά η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία οριοθετούν τη διάγνωση.

Τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπίζονται συντηρητικά, σπανίως όμως επιτυγχάνεται ανατομική ανάταξη.

Όταν το κάταγμα εμφανίζει μεγάλη συντριβή ή όταν είναι ασταθές και δεν μπορεί να συγκρατηθεί με το γύψο, τότε απαιτείται χειρουργική θεραπεία. Αυτή ονομάζεται ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση.

Αποκατάσταση και Επιστροφή στη Δραστηριότητα

Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν σε όλες τις προηγούμενες δραστηριότητές τους μετά από ένα περιφερικό κάταγμα καρπού. Η φύση του τραυματισμού, το είδος της θεραπείας που λαμβάνεται και η ανταπόκριση του οργανισμού στη θεραπεία πρέπει πάντα να συνυπολογίζονται για το τελικό αποτέλεσμα.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να υπόκεινται σε φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση μετά το χειρουργείο ώστε να μειωθεί η δυσκαμψία και να επέλθει η πλήρης λειτουργία του σκέλους.