Χειρουργική αντιμετώπιση εκτινασσόμενου δακτύλου

Χειρουργική αντιμετώπιση εκτινασσόμενου δακτύλου

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος είναι γνωστός και ως στενωτική τενοντοελυτρίτιδα και οφείλεται σε φλεγμονή και επακόλουθη πάχυνση και στένωση του ινώδους ελύτρου που καλύπτει τον καμπτήρα τένοντα στη βάση του δακτύλου. Ο ασθενής αναφέρει συχνά ότι το δάκτυλο
«κλειδώνει» ή «πιάνεται» κατά την κάμψη ή έκταση.

Σε προχωρημένες καταστάσεις, το δάκτυλο παραμένει στην «κλειδωμένη» θέση κάμψης και αδυνατεί να τεντώσει. Ο εκτινασσόμενος
δάκτυλος μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο και στον αντίχειρα. Μπορεί να συμβαίνει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα δάκτυλο του ενός χεριού ή και στα δύο χέρια.

Τα συμπτώματα συμβαίνουν περισσότερο το πρωί όπου παρατηρείται δυσκαμψία του δακτύλου, πόνος, θερμότητα και φλεγμονή στη βάση του δακτύλου παλαμιαία.  Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος διαγιγνώσκεται με την κλινική εξέταση του δακτύλου.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει αντιφλεγμονώδη φάρμακα για μείωση του πόνου, ανάπαυση του χεριού και σε κάποιες περιπτώσεις τοπική έγχυση του κορτικοστεροειδούς.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Εάν η συντηρητική θεραπεία δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται για την αποφυγή μιας μόνιμης δυσκαμψίας. Ο στόχος της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι η διάνοιξη του ελύτρου ώστε ο τένοντας να γλιστράει ελεύθερα εντός του και δεν απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να κινήσουν τα δάκτυλά τους αμέσως μετά την επέμβαση, ενώ άν το δάκτυλο σας ήταν εξαιρετικά δύσκαμπτο πριν το χειρουργείο, η φυσικοθεραπεία και οι ασκήσεις δακτύλων θα βοηθήσουν στην χαλάρωση της δυσκαμψίας.

Συμπερασματικά η συνήθης θεραπεία είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.

2020-10-25T20:00:58+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top