Ολική αρθρπλατική σε άνδρα 60 ετών

Άμεση κινητοποίηση και επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες