Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου

Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου

Τα κατάγματα στην περιοχή του ώμου περιλαμβάνουν συνήθως τα κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής, της κλείδας και του οστού της ωμοπλάτης.

Τα κατάγματα του ώμου είναι συνήθως αποτέλεσμα πτώσης επί του ώμου. Από αυτά, τα συχνότερα είναι τα κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής.

Όταν συμβεί, το κάταγμα του άνω πέρατος του βραχιονίου συνοδεύεται από έντονο πόνο, εικόνα οιδήματος και παραμόρφωσης του ώμου, μελανιά και αδυναμία επιτέλεσης κινήσεων του άνω άκρου.

Η αρχική διάγνωση του κατάγματος επιβεβαιώνεται με απλές ακτινογραφίες ,ενώ σε πολλές περιπτώσεις ενδείκνυται και η αξονική τομογραφία.

Εάν η συντηρητική θεραπεία αποκατάστασης που περιλαμβάνει την ακινητοποίηση του άκρου (αναρτήσεις,νάρθηκας) αποτύχει,η χειρουγική αντιμετώπιση θα λύσει το πρόβλημα.

Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στα ασταθή-παρεκτοπισμένα κατάγματα και μπορεί να περιλαμβάνει , εσωτερική οστεοσύνθεση , ενδομυελική ήλωση, και σε μερικές περιπτώσεις ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου.

2020-10-25T19:35:21+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top