Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί το πιο συχνό αίτιο πόνου στο χέρι και οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.Οι επαναλαμβανόμενες βίαιες κάμψεις και εκτάσεις δακτύλων και καρπού αποτελεί συχνό αίτιο του συνδρόμου και συνήθως προσβάλλονται χειριστές υπολογιστών αι όσοι κάνουν χειρωνακτική εργασία.

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα εκδηλώνεται με πόνο στον καρπό και μουδιάσματα ή μυρμηκιάσματα στην παλαμιαία επιφάνεια των τριων πρώτων δακτύλων και το μισό του παράμεσου. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα τη νύχτα και συχνά ξυπνούν τον ασθενή. Ο πόνος
μερικές φορές αντανακλά προς τον αγκώνα ή το βραχίονα.

Όταν η πάθηση παραμείνει χωρίς θεραπεία για μεγάλο διάστημα μειώνεται η δύναμη του αντίχειρα ή και άλλων δακτύλων και η καθημερινότητα γίνεται δύσκολη. Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εξέταση και το ηλεκτρομυογράφημα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η θεραπεία για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα στο αρχικό στάδιο, είναι συντηρητική με ανάπαυση και αποφυγή χειρωνακτικής εργασίας, ειδικούς νάρθηκες που φορά ο ασθενής κατά τη νυκτερινή κατάκλιση και φυσιοθεραπεία.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Στους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, καθώς και στους ασθενείς με έντονα σημεία πιέσεως είναι απαραίτητη η χειρουργική θεραπεία είτε με ενδοσκοπική διάνοιξη είτε με την κλασική ανοικτή χειρουργική.Ο ασθενής φεύγει άμεσα από το νοσοκομείο-εκτός ειδικών περιπτώσεων-και η πλήρης δραστηριότητα του χεριού επανέρχεται στο σύντομο χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων.