Χειρουργική αντιμετώπ. καταγμάτων Ισχίου

Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων Ισχίου

2020-10-25T20:08:39+00:00

Ολική αρθρπλατική σε άνδρα 60 ετών Άμεση κινητοποίηση και επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων Ισχίου2020-10-25T20:08:39+00:00

Κάταγμα Ισχίου

2020-10-06T09:15:07+00:00

Τα κατάγματα ισχίου είναι από τα πιο συνηθισμένα λόγω πιθανής πτώσης από ύψος ή ατυχήματος, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν και κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνισή τους. Κλινικά, ο ασθενής με κάταγμα στο ισχίο παρουσιάζει έντονο πόνο στην περιοχή, αδυνατεί να φορτίσει το σκέλος που πάσχει, το οποίο πολλές φορές έχει χαρακτηριστική εικόνα (βράχυνση, έξω [...]

Κάταγμα Ισχίου2020-10-06T09:15:07+00:00
Go to Top