Αρθροσκοπική αποκατάσταση αστάθειας

Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης τενοντίου πετάλου

Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου